Drie weken lang worden de kinderen van een basisschool meegenomen door een groep kunstenaars in een proces dat volledig uitgaat van de creativiteit van de kinderen zelf.

kunst in de klas

Onze projecten

Kunst in de Klas wil kinderen in de basisschoolleeftijd kennis laten maken met de kracht van creativiteit door ze uit te nodigen (en uit te dagen) na te denken als een kunstenaar.

Alle projecten

"We mochten heel veel zelf bedenken bijvoorbeeld , het decor. Dat was superleuk om te doen. We leerden echt samenwerken, en we gingen elkaar niet uitlachen wat normaal wel gebeurd. Ik zat thuis te balen dat het voorbij was."

Samen werkt de school toe naar één grote voorstelling, met raad en daad bijgestaan door professionals.
Kunst in de Klas stimuleert kinderen abstract na te denken, hun fantasie tot leven wekken en inventief om te gaan met hun omgeving.

Neem Contact op
Doneer