Ontstaansgeschiedenis

Halverwege de jaren ’90 van de vorige eeuw groeide bij ons, als ouders van jonge kinderen die op een dorpsschool zaten, de behoefte en het verlangen om, naast alle cognitieve vaardigheden, de aangeboren fantasie en de creatieve kwaliteiten van de leerlingen uitgebreider te ontwikkelen.

Wij, dat waren Johan Simons (regisseur), Elsie de Brauw (actrice), Monica de Jong (beeldend kunstenaar) en Mieke Nijboer (leerkracht).

“De kleine prins” van Antoine de Saint-Exupéry

We wilden de kinderen meenemen in het proces van “iets verzinnen dat er nog niet is en het vervolgens via je eigen fantasie concreet maken”. We hadden het gevoel dat kinderen hun fantasie te veel moesten bijstellen naar de maten van de werkelijkheid en dat er weinig ruimte was voor een blauwe zon of een zingende stoel. We kozen voor ‘De kleine prins’ van Antoine de Saint-Exupéry. Een niet realistisch verhaal met pratende rozen en cryptische zinnen.

Een stukje van de grond

De aula van de school veranderde in een woestijn, ouders raakten betoverd en hielpen mee, de kinderen konden over niets anders praten en na drie weken hadden we een fantastische voorstelling waarbij ouders, buren, leerkrachten en kinderen een stukje van de grond kwamen.
Voor sommige ouders en leerkrachten was dit de eerste keer dat ze een niet-realistische voorstelling mee maakten.

Ontwikkeling van het creatieve deel van het brein van het jonge kind

Twintig jaar later vonden dezelfde mensen nog steeds dat er op veel basisscholen weinig ruimte en aandacht was voor de ontwikkeling van het creatieve deel van het brein van het jonge kind.
Vanuit dezelfde behoefte als 20 jaar geleden, maar met meer know how, ontwikkelden we een plan waarin kunstenaars samen met studenten uit het kunstvakonderwijs hun kwaliteiten aanbieden aan basisscholen om samen met de kinderen in drie weken een voorstelling te bouwen. Decor, kostuums, muziek, en tekst; alles van en door de kinderen, maar continu bijgestaan en begeleid door de kunstenaars.

Pilotjaar 2016-2017

In seizoen 2016-2017 ging Kunst in de Klas van start met een pilotjaar dat mede mogelijk werd gemaakt door een beurs van de Akademie van Kunsten. Onder de werktitel ‘Weergaloos’ was Kunst in de Klas actief op drie, zeer uiteenlopende, basisscholen verspreid over Nederland.

Tijdens het pilotjaar maakte de Akademie van Kunsten dit filmpje: