ANBI-status

Stichting Kunst in de Klas heeft de ANBI-status aangevraagd, waarmee de stichting wordt erkend als algemeen nut beogende instelling. Hiertoe publiceren wij de volgende gegevens:

Fiscaal nummer: 8587.34.497

Beloningsbeleid: het bestuur van de stichting is onbezoldigd. De medewerkers ontvangen een betaling voor hun werkzaamheden die overeenstemt met hetgeen gebruikelijk is in de sector.

Bestuurssamenstelling:

  • Voorzitter: Hetty van der Wal
  • Secretaris: Bo van Houwelingen
  • Penningmeester: Ruud van Zuilen

De stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van donaties. Wilt u doneren? Dan kan dat via ons IBAN nummer: NL10 TRIO 0379 2463 84   t.a.v. Stichting Kunst in de Klas.

Wij zullen u zeer dankbaar zijn.

Documenten

Beleidsplan

Activiteitenoverzicht 2022

Jaarrekening 2022 

Jaarrekening 2021

Bekijk hier de jaarrekening 2019 van Stichting Kunst in de Klas

Bekijk hier het jaarverslag seizoen 2018-2019 van Stichting Kunst in de Klas