Voor basisscholen

Zou u met Kunst in de Klas willen samenwerken?

Mail dan voor meer informatie of een (bel-)afspraak naar info@kunstindeklas.nl

Wat kan de basisschool verwachten?

  1. Het lokale kernteam in uw regio komt op school praten en bespreekt met u de mogelijkheden binnen de school: wat is uw gebruikelijke rooster, waar kunnen we ruimte creëren voor een atelier en repetitieruimtes, waar in de school wordt de voorstelling opgevoerd etc. Er worden afspraken gemaakt over de periode dat Kunst in de Klas op school komt.
  2. In overleg plannen we een opwarm-dag: in de aanloop naar het project is er een korte kennismaking met de kinderen waarin het team kort vertelt wat de plannen zijn, en daarbij de kinderen uitnodigt en aanmoedigt om mee te denken. Op deze opwarm-dag speelt het kernteam een fantasiespel met de kinderen, om alvast in de stemming te komen.
  3. Twee weken voordat het project werkelijk begint, komt één van de kunstenaars een paar uur op school (soms verspreid over meerdere dagen) om de sfeer te proeven, de kinderen te leren kennen, vragen te beantwoorden en inspiratie op te doen. Uitgaand van die ervaringen wordt er een raamwerk van een verhaal geschreven – het uitgangspunt voor de voorstelling.
  4. De eerste twee weken van het project werkt het team van Kunst in de Klas (de kunststudenten en de kunstenaars) elke middag met álle deelnemende kinderen in kleine groepjes. Er wordt een atelier ingericht, waar de kinderen beeldend bezig kunnen zijn (kleien, naaien, schilderen, timmeren, etc.) en op andere plekken wordt gerepeteerd aan scènes. Er worden dansen gechoreografeerd, filmpjes gemaakt, muziek gecomponeerd – alles volgens de maat en de behoefte van de kinderen.
  5. De laatste week werken we graag vier uur per dag met de kinderen, omdat aan het eind van die week de voorstelling plaats zal vinden. In die week is hulp van de ouders/verzorgers en de buurt ook zeer welkom. De school transformeert langzaam tot een kleine schouwburg: er verrijst een decor, er komt techniek, licht, een tribune en/of een podium.
  6. Aan het einde van de derde week speelt de voorstelling, meestal twee of drie keer.
  7. Na de voorstelling breken we samen met de kinderen het decor af, en ruimen we gezamenlijk alles weer op.
  8. Een week later komen we op de school evalueren met de kinderen en de leerkrachten.
  9. Na de evaluatie wordt er een culturele middag georganiseerd, het liefst op school, waarop alle mogelijkheden om met kunst bezig te zijn worden aangeboden. Denk aan jeugdtheatergroepen, schouwburgen, dansscholen, schilder- en muziekles, etc. De leerlingen die hongerig zijn geworden naar meer kunstonderwijs, kunnen zich dan oriënteren op de mogelijkheden in de buurt.