Oberon

Den Bosch

“Er stroomde veel positieve energie de school in.”

Oberon is een wijkschool in een multiculturele samenleving waar een uitdagende, sfeervolle en veilige leer- en werkomgeving wordt nagestreefd en waar kinderen, ouders en teamleden zich thuis voelen.

De school wil bij hun leerlingen eruit halen wat erin zit en tegemoet komen aan de interesses van de kinderen.

Ze hebben zich  aangemeld bij het Schooltheaterproject omdat het merendeel van de kinderen weinig tot niet in aanraking komt met theater.

Reviews Oberon:

De kinderen waren erg betrokken bij het toneelspel, en kwamen opgetogen terug na het repeteren.

Er waren veel positieve reacties van de ouders, de kinderen kregen, wat zeldzaam is, toestemming om ook na schooltijd te helpen.

De flexibiliteit t.a.v. sociale problemen onderling werd vergroot. Kinderen losten ruzies anders op.

Er zijn bij de kinderen interesses en talenten aangeboord. Acteur worden, of decorbouwer, of kaartjesverkoper is nu in het zichtveld gekomen. De podiumangst werd ook door alle kinderen bedwongen.

Het was een belevenis.

Delen op social media